Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

 

Обавештење!

       ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: ПЛАН РАЗВОЈА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ Д.О.О ЗА ПЕРИОД 2017.-2026. ГОДИНА БЕОГРАД, 12. децембар 2016. 

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 12.12.2016. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о.

У складу са Законом о енергетици оператор транспортног система је сваке године доноси десетогодишњи плана развоја транспортног система и доставља га Агенцији на сагласност. У склопу процедуре за давање сагласности, Агенција организује јавне консултације о плану.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу, који се са текстом Предлога десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. може наћи на сајту Агенције за енергетику Републику Србије у рубрици Јавна консултација – актуелно.

Јавне консултације о Предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. се спроводе до 26.12.2016. године.


 

Обавештење!

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.

        Текст сагласности можете видети овде.

·                    Правила рада транспортног система

·                    Предлог - модел уговора


Дана 18.12.2012. године основано је предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

 У складу са одредбама Закона о енергетици који је усвојила Скупштина Републике Србије дана 28.07.2011. године, „Yugorosgaz“ а.д. је ускладио своју организацију и основао предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

После правног раздвајања делатности транспорта природног гаса од других енергетских делатности, „Yugorosgaz-Transport d.o.o. у својству оператера транспортног система обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом на магистралном гасоводу Појате – Ниш (64 км), Ниш – Лесковац (53 км), Лесковац – Власотинце (7 км) и у перспективи Власотинце – Врање.

Агенција за енергетику Републике Србије је 28.08.2013. године издала „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o. лиценцу за обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.